Ondernemingsraden - NivO

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Ondernemingsraden

Ondernemingsraden > Ondernemingsraden / PVT

NivO staat u met raad en daad terzijde bij de uitoefening van uw OR taken en bevoegdheden. Onze oplossing kan variëren van een eenvoudig telefonisch consult tot intensieve begeleiding bij de totstandkoming van een complete arbeidsvoorwaardenregeling.

Met de adviezen en begeleiding van NivO hebt u de prettige zekerheid van professionele ondersteuning in deze gevoelige trajecten.

Hier volgt een greep uit de mogelijk-heden tot ondersteuning die wij u kunnen bieden in verschillende situaties:

Oprichting Personeelsvertegenwoordiging (PVT) of Ondernemingsraad (OR)

 - Advies en/of begeleiding bij de oprichting van een PVT/OR
 - Opstellen of beoordelen van een (nieuw) OR-reglement
 - Het houden van verkiezingen
 - Training over de rechten en plichten van een PVT/OR
 - Opleiding in vergader- en discussietechnieken

Adviesaanvragen of Instemmingverzoeken

 - Telefonisch consult met één van onze adviseurs of deskundigen
 - Advies of begeleiding bij o.a. wijziging van arbeidsvoorwaarden, reorganisatie, afsluiten van een Sociaal Plan, fusie of bedrijfsovername.
   Kortom alle onderwerpen als genoemd in de artikelen 25 en 27 van de WOR.
 - Training hoe om te gaan met advies en instemmingsrecht

Advies op het gebied van:

 - Pensioenen
 - ARBO
 - VGWM
 - OR werkplan
 - Opstellen arbeidsvoorwaarden
 - Omgaan met de achterban
 - Rechtsgang naar Ondernemingskamer en Kantonrechter

NivO adviseert en ondersteunt u bij al deze aspecten.

Neem contact met ons op voor een maatwerkplan voor uw specifieke OR-problematiek. Uw OR heeft er recht op!

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu